BKR Hypotheek Bank

Worden minileningen verboden?

Er zijn inmiddels al een aardig aantal bedrijven die actief waren in het verstrekken van flitskredieten en minileningen gedwongen om hun activiteiten te staken. Voorbeelden hiervan zijn Cashper, Loandome en Easycredit. Als het aan het AFM ligt dan worden minileningen verboden. De vraag is dan ook hoe lang de nog actieve bedrijven zoals Saldodipje en Ferratum, waar geld lenen zonder BKR mogelijk is in de vorm van een minilening of flitskrediet dit kunnen blijven doen.

Waarom worden minileningen verboden?

Er is bij wet vastgelegd in Nederland dat de maximale kredietvergoeding 14% mag bedragen (wettelijke rente plus 12%). 

Bij een minilening betaal je deze maximale kredietvergoeding als rente. Dit is verder dan ook niet het punt van discussie. in de praktijk betaal je bij een te late betaling van de afrekening van een creditcard dezelfde rente. Ook bij een roodstand bij een bank wordt er doorgaans eenzelfde rente in rekening gebracht.

Het discussiepunt bij geld lenen zonder BKR zijn dan ook bijkomende kosten. Bij wet is het verboden om naast de rente nog extra kosten in rekening te brengen. Bij een minilening zijn dit de kosten van een garantstelling.

De problematiek betreffende garantstellingen

Het is niet verplicht een betaalde garantstelling af te nemen bij het afsluiten van een minilening. In de praktijk wordt dit echter wel vrij veel gedaan. 
Dit omdat de persoon die een minilening afsluit niet in staat is om zelf iemand te vinden om garant te staan. Daarnaast dient de persoon die garant staat ook te voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Hierdoor oordeelt het AFM dat het om extra bijkomende kosten gaat hetgeen verboden is.

Waarom sluiten mensen minileningen af?

Wat in mijn opinie echter ook in ogenschouw dient te worden genomen is hetgeen kan gebeuren wanneer er geen mini leningen meer verstrekt mogen worden. 

Er is namelijk een groep mensen die hier regelmatig beroep op doen. En de uitbanning van de flitskredieten betekent niet dat de geldnood van deze mensen is opgelost.

Alternatieven voor een lening zonder BKR controle

Zij zullen dan op zoek gaan naar andere methoden om aan geld te komen. Dit opent een zwarte markt voor kredieten. En hierop is het veel lastiger om toezicht te houden. Bovendien nodig je mensen met kwade bedoelingen uit om zicht te gaan storten op het verstrekken van kredieten aan groep kwetsbare personen.

Dat is in mijn opinie iets wat je ten alle tijden zou moeten voorkomen. Je dwingt als het ware deze mensen zich te richten op het illegaal verkrijgen van een lening die dan waarschijnlijk ook nog eens vanuit het criminele circuit zal komen.

De onderliggende problematiek oplossen

Het is dan ook aan te raden om eerst de onderliggende problematiek aan te pakken. Worden minileningen verboden, dan dien je ook deze probelmatiek op te lossen.

Waarom doen mensen een beroep op een minilening? Is het inkomen van deze mensen gewoonweg niet toereikend of kunnen zij niet op een goede manier met geld omgaan. Hier kan je actiever mensen gaan coachen om hun inkomen te vergroten of te coachen op het gebied van omgaan met geld.

Geld lenen zonder BKR  is geen oorzaak van een probleem. Het is een symptoom. En indien je een probleem wilt oplossen dien je de oorzaak te bestrijden en niet de symptomen.