BKR Hypotheek Bank

Het belang van een liquiditeitsplanning


Voor elke ondernemer is boekhouden erg belangrijk. Daarmee nauw verbonden is een liquiditeitsplanning. Zeker als je van plan bent als ondernemer een huis te gaan kopen, dan dien je er zeker van te zijn dat jouw onderneming voldoende liquide middelen oplevert, om zodoende de hypotheeklasten te kunnen betalen.

Het verschil tussen de resultatenrekening en kasstroomoverzicht

Een liquiditeitsplanning begroot de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven in kasstromen. 

Op het moment dat je een verkoop realiseert en je versterkt jouw debiteur bijvoorbeeld een betalingstermijn van 30 dagen, dan zal je pas 30 dagen later jouw geld ontvangen. Op dat moment is er pas sprake van een kasstroom, terwijl je op het moment van factureren al de omzet realiseert.

Hetzelfde geldt bij het doen van een aankoop. Ook hier kan er sprake zijn van een betalingstermijn, zodat de uitgaande kasstroom pas later plaatsvindt dan het moment dat je overgaat tot aankoop.

Niet alleen winst is belangrijk

Voor een ondernemer zijn beide van belang. Je zal de bank dienen aan te tonen dat je over voldoende winst beschikt om een hypotheek te verkrijgen. Voor jezelf is het echter ook van belang dat je over voldoende liquide middelen bezit om daadwerkelijk de maandelijkse betalingen te kunnen voldoen.

Een lening afsluiten als ondernemer zijnde heeft niet alleen invloed op de winst maar ook op toekomstige kasstromen.

Hoe krijg je inzicht in de kasstromen?

Een goed boekhoudprogramma is voor beide inzichten onmisbaar. Je kent hoogstwaarschijnlijk wel de resultatenrekening die beschikbaar is in jouw boekhoudprogramma. 

Deze wordt doorgaans door elke ondernemer wel regelmatig bekeken. Het aantal ondernemers wat regelmatig de liquiditeitsplanning bekijkt ligt echter een stuk lager.

Een liquiditeitsplanning vraagt extra handelingen

Je kan deze doorgaans niet direct uit een boekhoudprogramma downloaden. Het is wel de basis van de liquiditeitsplanning die je zou moeten opstellen. 

Op basis van het debiteurensaldo kan je een inschatting maken wanneer dit geld daadwerkelijk op de bankrekening binnenkomt. Hiervoor kan je historische gegevens gebruiken betreffende de gemiddelde betalingstermijn.

Een historisch liquiditeitsoverzicht is overigens wel eenvoudig vanuit een boekhoudprogramma te downloaden. Hiervoor bestaan er vaste formules hoe je deze dient te berekenen. Dit is een belangrijk gegeven, maar nog belangrijker is hoe dit er in de toekomst gaat uitzien. Want een gebrek aan liquide middelen is voor elke ondernemer een groot probleem.

Te weinig aandacht voor een goede liquiditeitsplanning

Omdat het opstellen van een liquiditeitsplanning net wat complexer is dan het opstellen van een resultatenrekening, blijken veel ondernemers hier in de praktijk niet echt aandacht aan te besteden. 

In mijn opinie is dit dan ook een van de grootste oorzaken dat veel startende ondernemers failliet gaan.

Want als startende ondernemer dien je over voldoende liquide middelen te beschikken om de aanvangsfase goed door te komen. 

Er zullen slechts weinig ondernemingen zijn die vanaf het begin winstgevend zijn en bovendien kasstroom positief.

En dien je bijvoorbeeld wanneer je begint met ondernemen een kantoorpand of winkelpand te verbouwen, dan zal je hierop afschrijven en over verschillende jaren in de resultatenrekening verwerken. Voor de liquiditeitsplanning dien je er echter vanuit te gaan dat je deze kosten direct aan het begin zal dienen te betalen. Hetzelfde geldt voor een eventuele waarborgsom die je dient te betalen. Dit zijn geen kosten, maar wel een uitgaande kasstroom

Hetzelfde geldt voor investeringen in voorraden. Je zal eerst voorraden dienen aan te leggen alvorens je deze kunt verkopen. En nadat je deze hebt verkocht dien je misschien ook nog te wachten voordat je daadwerkelijk jouw geld ontvangt.

Dit zijn zaken die je niet direct in een resultatenrekening terug zal zien. Echter voor een goede liquiditeitsplanning zijn dit soort inzichten onmisbaar.