BKR Hypotheek Bank

lening afsluiten


Er komen steeds meer mensen die moeilijk rond kunnen komen. Of zelfs net niet rond kunnen komen. Op het moment dat er dan onverwachte en extra kosten verschijnen, dan wordt het voor deze groep mensen lastig om hieraan te voldoen. In veel gevallen gaan mensen dan een lening afsluiten.

Aanspraak maken op een lening is vaak lastig

Het is echter ook deze groep mensen waarvoor een lening afsluiten niet altijd eenvoudig is. Bij Het aanvragen van zowel een doorlopend krediet als ook persoonlijke lening wordt iemand financieel helemaal doorgelicht. Er wordt gekeken naar iemands inkomen, of die persoon wel kan voldoen aan de verplichten voortvloeiend uit de lening.

Ook wordt er gekeken naar andere verplichtingen die iemand heeft. Denk bij bijvoorbeeld aan alimentatie.

De invloed van de BKR controle

Heb je dit alles doorstaan dan volgt er ook nog een BKR controle. Dit is onlosmakelijk verbonden aan een lening afsluiten. Bij deze BKR controle wordt er gecontroleerd of er in het verleden geen problemen zijn geweest bij het terugbetalen van een lening. Of een te late betaling van de maandelijkse rente. 

Ook wordt er via een BKR controle inzicht verkregen in het aantal leningen dat iemand heeft openstaan. Is het totale saldo van het aantal leningen hoog, dan zal een kredietverstrekker niet snel geneigd zijn om nog een lening te verstrekken.

Mensen worden gedwongen een minilening af te sluiten

Al deze zaken zorgen ervoor dat vooral deze groep mensen aanspraak maakt op een minilening. Bij het aanvragen van een minilening heb je niet te maken met alle bovengenoemde zaken. 

Je dient slechts een paar vragen te beantwoorden en je krijgt bijna per direct geld op je rekening gestort. Dit is waarom een lening zonder BKR aan populariteit wint.

Het nadeel van een kleine lening

Het nadeel van een lening zonder BKR is wel dat je erg veel rente dient te betalen. Deze bedraagt op dit moment zo rond de 14%. Omdat deze rente wordt afgeleid van de maximale rente die in rekening mag worden gebracht is deze in het verleden zelfs nog hoger geweest.

Dit is de prijs die je dient te betalen voor snel geld lenen.

De AFM en de verstrekkers van flitskredieten

Er is vanuit de AFM veel weerstand tegen het verstrekken van deze leningen. Aan de ene kant begrijpelijk omdat de rente erg hoog is. 

Aan de andere kant is het vaak zo dat mensen die een beroep doen op een minilening vaak geen andere uitweg zien.

Dat het BKR en de AFM toezicht houden is een goede zaak. Dit voorkomt dat mensen nog verder in de financiële problemen geraken.Wat echter wel verbetering vraagt is de hulpverlening voor de groep mensen die echt geld nodig heeft.

Hulpverlening bij financiële problemen

Vaak gaat het in deze gevallen om een lening van slechts een paar honderd euro. En daar zou toch eigenlijk wel een oplossing voor moeten worden gevonden. Op deze manier helpt je de mensen echt die in de financiële problemen zitten of dreigen te geraken.

Ik ben absoluut een voorstander van het BKR register. Alleen dien je er wel voor te waken dat je op deze manier mensen niet naar verstrekkers van kleine leningen tegen een hoge rente dirigeert. Want dan ondermijn je de insteek van het opzetten van het BKR register.